מכללת אפקה

אודות הפרויקט

אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, היא מהמוסדות המובילים בתחומה, ופעילותה מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה. בשני העשורים שחלפו מאז הקמתה, בשנת 1996, סיימו כ-6,831 בוגרים לימודי הנדסה לתואר ראשון ותואר שני באפקה.

נשיא המכללה החליט כי הוא מעוניין לבחון את היכולות להן מקבלים הסטודנטים בקורסים השונים ובכך לקבוע את סל היכולות שהסטודנטים צריכים לקבל בתום התואר.

למכללת אפקה תארים רבים, הן לתואר ראשון והן לתואר שני, והמשימה דורשת עבודה של כל הסגל הבכיר במכללה.

אתגרים

האפליקציה הזו הייתה צריכה לדרג 13 יכולות שונות לכל קורס לפי המרצים השונים ולא רק זה אלא דרשה היררכיה של היררכיות של תפקידים כמו מרצה, מנהל תואר, מנהל מחלקה, מנהל בית ספר, נשיא ותמיכה.

דירוג כה גבוה דרש חשיבה ותכנון מדויקים כדי שכל תפקיד ייחשף אך ורק למיפוי קורסים השייכים לו עד לרמת הנשיא שהוא היחיד שנחשף לכל דבר.

×
מכללת אפקה

מכללת אפקה

אודות הפרויקט

אי יכולת להבין מה נדרש מסטודנט בקורסים השונים בתואר מבחינת מיומנות. מדובר במוסד שבו יש למעלה מ 400 קורסים שונים.